Chakraflödesterapi

Soltrumman

Chakraflödesterapi enligt Ambres


Chakraflödesterapin bidrar till att skapa och återfå balans i människans energisystem, vitalisera och stärka kroppens  självläkningsförmåga. Människans fysiska kropp och energisystem är sammanvävda och blir mer subtila ju längre ut från den fysiska kroppen vi rör oss. I grunden är allt uppbyggd av energi.


Chakraflödesterapin består bland annat av:


Chakraflödesmassage


En djup helkroppsmassage med olja som följer energiflödena på kroppens fram och baksida. Behandlingen hjälper kroppen att grunda sig och rensa spänningar som kan blockera livsflödena. Den vitaliserar och sänker stressnivåerna.


Eterkroppsbehandling


En energibehandling som rensar i eterkropssfältet och hjälper till att frigöra blockerad energi  som byggs upp utifrån våra inlärda tanke och känslomönster.

Copyright, Sara Riera 2019

Bild Sara Riera och Magnus Riera