Drömmar

Soltrumman

Drömmens väg - drömtolkning


En session där vi utgår från Dig och din livssituation. Vi ser på och samtalar om dina nattdrömmar och det som sker med dig under dagens vakna timmar som kanske har berört dig särskilt mycket.


Vi kan inta örnens perspektiv och betrakta  livet som din Livsdröm, så att du kan se på din situation i ett större sammanhang och komma vidare med nya insikter och verktyg.


Du kan även komma i kontakt med din livshistoria, din släkts historia och ibland även med din själs historia. Vi kan då se på hur det påverkar ditt liv och dina relationer idag, samt med hjälp av olika verktyg finna vägar att lösa upp de mönster som eventuellt styr ditt liv i en riktning som kanske inte är den du helst önskar dig, och finna styrkan att kanske gå nya, oanande vägar, eller följa de drömmar som du har kanske burit på och som du önskar manifestera i ditt liv.


Därigenom kan ny energi, kraft och kreativitet frigöras som hjälper dig att styra in livet i en mer samlad riktning och i harmoni med det du önskar dig. 


"Ingen resa runt denna planet eller i kosmos kan överträffa varje människas resa inåt mot det inre jaget."

Ambres


Foto: Marian Riera

Copyright, Sara Riera 2019

Bild Sara Riera och Magnus Riera