Behandlingar

Soltrumman

Behandlingar, enskilda sessioner


Under en enskild behandling är det din inneboende intelligens, sammanvävd med min intuition och lyhördhet som terapeut, som leder oss vidare. Det är därför en intuitiv behandling aldrig blir lik den andra, eftersom varje människa är unik. 


Frequency + intention = Healing

Jonathan Goldman


Du kan välja att boka en session bland följande här nedan, eller kontakta mig om du vill att vi samtalar om det som skulle passa dig bäst just nu. Ofta är det en fördel att komma flera gånger, för att följa upp och fördjupa det som sker under första sessionen och tiden emellan. Under tiden emellan sessionerna kan du vara uppmärksam på det som eventuellt har väckts och kommit i flöde hos dig. Det kan komma exempelvis i form av nattdrömmar, känslor, minnen eller förändringar i dina relationer. Det är en process som kan vara utmanande, men också väldigt berikande.


Följ de olika länkarna för att läsa mer:


 Tonhealing        Drömmar         Chakraflödesterapi   


Investering: 1 timme 15 min: 900 kr.

Bokar du 3 st sessioner: 2400 kr för alla tre.

Copyright, Sara Riera 2019

Bild Sara Riera och Magnus Riera