Tonhealing

Soltrumman

Sound healing - Intuitiv vokal ljudterapi


En intuitiv behandling som verkar på djupet, med hjälp av toning/sång, schamansk trumma och utvalda klanginstrument, i samverkan med dig och det som du behöver hjälp med just nu.


Ljudet verkar på cellnivå genom resonans. Behandlingen kan underlätta för blockerad energi på alla nivåer att komma i flöde igen. Det innebär att både fysiska spänningar, stress, känslor, minnen och tidigare upplevelser kan frisläppas.

Förutom ljud arbetar jag intuitivt med mina händer, i samspel med Livsenergin, i ditt biomagnetiska fält och på den fysiska kroppen. 


Behandlingen brukar upplevas som kraftfull och det är därför en fördel om du kan skapa dig en längre stunds enskildhet efteråt för att kunna integrera det som har lyfts fram under sessionen. 


90 min: 900 kr

60 min: 650 kr


Se också sidan om sound healing


Copyright, Sara Riera 2019

Bild Sara Riera och Magnus Riera