Kraftdjur och masker

Soltrumman

Kraftdjur och masker


I vårt inre kan vi komma i kontakt med kraftdjur, om vi öppnar oss för det.


Kraftdjuren kan frigöra inre kvaliteer som vi behöver för att växa och utveckla oss som människor. Vilda djur är bärare av en stark kraft som i sin tur kan väckas i oss.

Vi har flera kraftdjur, men det djuret som visar sig för oss är bärare av den kraften som vi behöver möta och ta del av just nu.


När vi ger kraftdjuret uppmärksamhet genom skapande och lekfulla uttrycksformer ger vi det näring och gör det lättare för kraftdjuret att nå oss.


Kreativitetens källa kommer från vårt inre. Den kommer fram i skapande arbete som till exempel dans och masktillverkning. I den processen går vi bakom intellekt och prestation.


Sara Riera, Lise Eskedal og Gerd Svenfors leder dig til ett möte med ett kraftdjur genom lekande uttrycksformer.


Saras trumma och dans vägleder dig till ett möte med kraftdjuret. Lise och Gerd vägleder dig med sin långa erfarenhet som dramapedagoger och i arbete med masker. Maskerna formas på gipsavgjutningar med tyg och lim. Därefter får de färg och utsmyckas.


Avslutningsvis får du möjlighet att möta och ta del av kraftdjurets gåva i naturen och i en gemensam ceremoni.


Nästa workshop planeras 26-29 september 2019. Se Kalendarium för information och anmälan.


Copyright, Sara Riera 2019

Bild Sara Riera och Magnus Riera