Hem


The Alchemy of Sound and Movement

 

Assisting you in coming home

to your true nature

Connecting deeper with your body and soul

through Sound Alchemy, Dance, Shamanic work and Dreaming.
Cutting through the veils

you can see your true Nature

and step into your Power


När du lyfter bort slöjan, kan du se din verkliga natur

och kliva in i din fulla kraft


Allting, från valar till atomer till galaxer, består av vibrerande, odelbara fält av energi. 


Du är en vandrande symfoni


Vi kan finna tillbaka till den resonansen

och uppleva hur vi är medskapare i Livets dans


Det är medvetandets alkemiVälkommen att dyka in i denna resa med mig

i ljud och bild.


Lyssna gärna med hörlurar för bästa ljudupplevelse.

Skapa mer plats till dig själv.


Få tillgång till mer kraft, energi och kreativitet.


Öppna dig för din intuition


och inre vägledning.

Kroppen är ett universum att upptäcka

och lära känna.

Den är porten till Nuet och din egen visdom.


Jag bjuder in dig,

att gå från upplevelsen av ett begränsat, isolerat jag,

till att uppgå i ett större sammanhang,

där du kan känna dig i samklang med dig själv,

med livet och din omgivning. 


Du är något mycket större

än det du har lärt dig

är ditt "Jag".

Sessioner och behandlingar sker online via Zoom/Skype, telefon

eller på plats i Linköping.


Kontakta mig här.

"How I've been longing
For this moment when
The rivers are running
All towards the same sea
For this moment when I'm free
Now that I feel my own heart beating
I can hear a different pace
My life won't wait and look back at me
I'll be the one to lead the way"


Ane Brun 

Foto: Marian Riera