Alchemical Soundhealing

Alchemical Soundhealing


A healing session, for body, soul and spirit.


Deeply shamanic in nature, with Sara´s healing voice and sound tools we dive into your vibrational being. You can receive healing for physical as well as emotional issues, relationships, generational or past life issues.


Människan är som ett instrument som kan bli ostämt. 


Ljud färdas mycket bra i både vätska, skelettben och membran, och även i människans energihölje. Ljudet verkar på cellnivå genom resonans.


Mitt främsta verktyg är min röst, och varje session är unik eftersom tonerna inte är förutbestämda, utan uppstår i resonans med det som du behöver just nu. Tonerna blir bärare av den specifika intentionen och frekvens som kan hjälpa till att lyfta stagnerad energi, frigöra inkapslade känslotillstånd i kroppen, lindra smärta och stelhet, bidra till ökad energi, få ökad blodcirkulation.


Behandlingen är djupt avslappnande, och stressreducerande.


Vi börjar sessionen med en kort genomgång av dina aktuella behov och din livssituation. Därefter får du lägga dig på en behandlingsbänk med kläderna på. 

Jag arbetar intuitivt med mina händer, i ditt energifält och på din fysiska kropp. Förutom sång använder jag också min schamanska trumma, klangskålar samt andra utvalda klanginstrument av hög kvalitet. 


Jag finner många gånger inbäddade i energifältet och i kroppen blockerad energi som, när vi börjar ta kontakt med den, kan öppna vägen för att få kontakt med tidigare upplevelser, minnen och känslor som du kanske inte har varit i kontakt med, och har försatt kroppen och sinnet i ett tillstånd av obalans, kanske utvecklat smärta eller sjukdom till följd. 


Under behandlingen frigör vi den energin som finns bunden och därmed kan den läkande kraften bli tillgänglig igen.


Som avslutning får du ligga en stund i stillhet för att integrera upplevelsen. Därefter går vi igenom tillsammans det som har uppstått under behandlingen och samtalar om det som finns behov av att följa upp.


Behandlingen brukar upplevas som kraftfull och det är därför en fördel om du kan skapa dig en längre stunds enskildhet efteråt för att kunna integrera det som har lyfts fram under sessionen. 


Du kan även välja att få en massage med olja där jag tonar för att förstärka massagens effekt. Jag arbetar då med essentiella oljor som jag väljer ut för att stödja din process beroende på vad du behöver just nu. 


Se också sidan om sound healing.


Sound healing fungerar utmärkt på distans.

Kontakta mig om du vill få en behandling via telefon eller skype, eller boka en tid på plats.


60 min: 800 kr

90 min: 1100 kr