Levande Samtal

Levande samtal - Andlig vägledning


En coachningsession där vi utgår från Dig och din livssituation. Vi tar fasta på det du önskar få klarhet i, låter samtalet vägleda oss, och använder oss vid behov av olika verktyg för självkännedom. Vi kan inta örnens perspektiv och betrakta  livet som din Livsdröm, så att du kan se på din situation i ett större sammanhang och komma vidare med nya insikter och verktyg. Vi ser på och samtalar om dina nattdrömmar och det som sker med dig under dagens vakna timmar som kanske har berört dig särskilt mycket.


Du kan även komma i kontakt med din livshistoria, din släkts historia och ibland även med din själs historia. Vi kan då se på hur det påverkar ditt liv och dina relationer idag, samt med hjälp av olika verktyg finna vägar att lösa upp de mönster som eventuellt styr ditt liv i en riktning som kanske inte är den du helst önskar dig, finna styrkan att kanske gå nya, oanande vägar, eller följa de drömmar som du har kanske burit på länge och som du önskar manifestera i ditt liv. 

Det kan vi göra genom att till exempel återvända till en viktig dröm, där du kan få upplysningar som kan ge dig nycklar till förståelse, och ibland till och med uppleva läkningen direkt i mötet med det drömmen visar fram. 

Därigenom kan ny energi, kraft och kreativitet frigöras som hjälper dig att styra in livet i en mer samlad riktning och i harmoni med det du önskar dig. 


"Ingen resa runt denna planet eller i kosmos kan överträffa varje människas resa inåt mot det inre jaget."

Ambres


60 min 750 kr

90 min: 1050 kr

Foto: Marian Riera