Tonhealing

Soundhealing - Intuitiv vokal ljudterapi


Människan är som ett instrument som kan bli ostämt. 


Ljud färdas mycket bra i både vätska, skelettben och membran, och även i människans energihölje. Ljudet verkar på cellnivå genom resonans.


Mitt främsta verktyg är min röst och varje session är unik eftersom tonerna inte är förutbestämda, utan uppstår i resonans med det som du behöver just nu.


Tonena blir bärare av den specifika intentionen och frekvens som kan hjälpa till att lyfta stagnerad energi, frigöra inkapslade känslotillstånd i kroppen, lindra smärta och stelhet, bidra till ökad energi, få ökad blodcirkulation.


Behandlingen är därför även djupt avslappnande, och stressreducerande.


Jag arbetar intuitivt med mina händer, i ditt energifält och på den fysiska kroppen. Behandlingen verkar på djupet, med hjälp av toning/sång, schamansk trumma samt utvalda klanginstrument av hög kvalitet. 


Även minnen och tidigare upplevelser kan komma upp så att du får tillgång till den läkande energin som ofta finns bunden till dessa upplevelser. 

 

Behandlingen brukar upplevas som kraftfull och det är därför en fördel om du kan skapa dig en längre stunds enskildhet efteråt för att kunna integrera det som har lyfts fram under sessionen. 


Du kan även välja att få en massage med olja där jag tonar för att förstärka massagens effekt. Jag arbetar då med essentiella oljor som jag väljer ut för att stödja din process beroende på vad du behöver just nu. 


Se också sidan om sound healing


Sound healing fungerar utmärkt på distans.

Kontakta mig om du vill få en behandling via Skype eller telefon.


60 min: 750 kr

90 min: 1050 kr