Drömmandets väg

Drömmandets Väg


Att drömma kan vi betrakta som ett sätt att komma djupare i vår mänskliga erfarenhet och vakna till insikt om ett högre perspektiv i våra liv.


Utifrån nya insikter från kvantfysiken börjar vi närma oss den uråldriga kunskapen att vi både påverkar vår upplevelse av livet och kan påverka vårt liv i en helt annan omfattning än vi har lärt oss.  


Vi existerar i ett kontinuum av vibration, som tar sig olika uttryck i form av ljud, ljus, materia. Våra fysiska sinnen har lärt oss att uppleva världen som fast och avgränsad.


På en annan nivå av verkligheten finns inte dessa gränser. Genom vår mänskliga natur har vi förmågan att fokusera på den fasta, fysiska världen, men också på den subtilare verkligheten.


Vi kan till exempel vända våra sinnen inåt, låta hjärnan sluta registrera yttre stimuli, och börja registrera det som sker i den inre verkligheten, den som bland annat hör drömvärlden till. Där kan vi komma i kontakt med våra förträngda skuggor, men också med det tillstånd av helhet och harmoni som är en medfödd förmåga vi människor har, men som kan döljas av lager av hinder, föreställningar. 


Nattdrömmar och dagsdrömmar kan vara vägledare och hjälpa oss att få tillgång till vår större potential och balans, när vi lär oss att förstå deras budskap och gå förbi våra inlärda begränsningar.


Det är bara du själv som i slutändan vet vad dina drömmar vill berätta för dig. Eller vad de möten du har i livet, med människor, djur och natur kanske vill ge dig för insikter och vägledning, impulser att förstå dig själv lite bättre.

C G Jung kallade det synkronicitet. Schamanerna kallar det för att allt är Levande och kommunicerar med oss i varje stund, vilket vi kan höra och uppleva när våra sinnen är öppna och vi blir närvarande. "Unless you dream, you’ll never be fully awake.

In the Shadow World, we go around like sleepwalkers. In Big Dreams, we wake up."

Robert Moss


Vi människor bär på en gemensam erfarenhet som vi kan känna igen oss i, och mötas i gemenskap, hjälpa varandra att växa vidare. Den erfarenheten kan även visa sig i form av arketyper och symboler som vi kan möta i våra nattdrömmar, inre bilder eller i det dagliga livet. 


Om du känner en längtan efter att fördjupa dig i ditt eget drömmande, symbolspråk, eller förstå det som du är med om i ditt lite bättre, kan du boka  en enskild session eller delta i en grupp som följs åt under ett antal veckor för fördjupning och spegling. 


Kontakta mig gärna via kontaktformuläret om du är intresserad,

eller boka en enskild session