Frigörande dans

Foto: Johan Alexandersson

Frigörande dans


"Dans är närvaro i rörelse -

det är livet självt som tar sig uttryck i dansen.

Genom att dansa skapar vi möjligheter

att vara nära oss själva och varandra."

Sara Riera

 


Människan har alltid dansat, rört sig rytmiskt. Naturen  har en rytm och människan är till kropp och sinne en del av naturen. Vi mår bra av att knyta an till vår egen rytm.

 

Närvaro


I den frigörande dansen övar vi medveten närvaro i rörelse. Vi låter kroppen röra sig såsom den själv vill, som den ofta inte får göra i vardagen. När vi dansar frigör vi energi, kreativitet, glädje. Vi stärker vår vilja och vår handlingskraft.

 

Allt det vi har upplevt i vårt liv finns lagrat i vår kropp, i våra celler. I dansen får vi tillfälle att frigöra den energin som obearbetade känslor och upplevelser har lämnat kvar i vår kropp i form av spänningar, smärtor och blockeringar.

På så sätt kan vi bli mer hela, balanserade och vi får tillgång till en större del av vår kraft och potential.

 

Andningen


En viktig del av den frigörande dansen är den alltid närvarande andningen. Rörelse utan andning skapar ännu mer spänningar. Medveten andning däremot frigör spänningar och ger ny energi och livskraft till våra celler. I dansen får andetagen nå hela vägen ut med dina rörelser och hjälpa dig att bli ännu mer grundad i din kropp.

 

Alla kan dansa


Varsamt, inifrån dig själv, kan du dansa, utan några förutbestämda rörelser. Det är dina förutsättningar som leder dig och du kan dansa så energiskt eller stilla du vill.


Låt din inneboende intelligens leda dig, din kropp vet vad du behöver.


För aktuella och kommande workshops, se kalendariet.