Kalendarium

Soltrumman

Höstens kurser i dans och ton kommer tillbaka så snart det finns möjlighet!


Det finns möjlighet att få vissa behandlingar och samtal på distans via skype eller telefon.


Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!Drömmandets väg

Introduktionskväll


Datum kommer inom kort


Tänk om du skulle ge dina drömmar mer plats och återupptäcka magin som du hade tillgång till som barn?


Med nyfikenhet och en känsla av förundran kommer vi att fördjupa oss i våra personliga symboler och göra övningar som kan hjälpa dig att öppna dig mer för ditt drömmande, stärka kontakten med din intuition och din själs röst. Vi kommer att se på hur vi kan arbeta med vår intention och hur den kan hjälpa oss att få större klarhet och perspektiv, komma framåt med vårt drömmande och med våra livsdrömmar.


Det blir en dynamisk kväll med vårt drömliv som utgångspunkt, både våra nattdrömmar och hur de sammanvävs med vårt vakna vardagsliv, som ett samtal mellan Dig och Livet.  


Gruppens styrka ligger i att vi kan stödja och inspirera varandra, spegla oss, både i det som vi upplever som hinder i oss, men också våra styrkor, som vi ofta har svårare att ta till oss. Att dela drömmar med varandra skapar förtrolighet och värme och en känsla av samhörighet mellan människor som möts över tid med intentionen att växa och drömma tillsammans. 


Tider: 

Plats: 

Investering: 

Kursledare: Sara Riera.

Anmälan:   till Sara Riera, Bg 572-0297. Begränsat antal deltagare. Skicka ett e-post meddelande  innan du betalar in. Uppge tydligt namn och adress alt tel nr på din anmälan. Du kommer därefter att få en kallelse via e-post.


Foto: Marian Riera

Copyright, Sara Riera 2020

Bild Sara Riera och Magnus Riera