Kalendarium

Soltrumman

Frigörande dans

Dansa din dans


Linköping söndag 2 februari kl 10.00 – 13.00


Dansa på ditt eget sätt, utan krav eller förväntningar. Öka din närvaro, följ kroppens impulser i rörelsen.

Frigör energi, kreativitet, glädje, stärk din vilja och din handlingskraft.

Ta kontakt med din egen rytm, din stämma, känn efter hur det är att vara du, just nu.

Genom fria rörelser och medveten andning flyttar vi in i vår kropp och löser upp spänningar, öppnar för livskraften.


Det är bara du som kan dansa på ditt unika sätt.


Plats: Linköpings Dansstudio, Linköping.

Investering: 450 kr 

Kursledare: Sara Riera.

Anmälan: 100 kr (alt. hela summan) till Bg 572-0297. 

Skicka ett e-post meddelande till Sara innan du betalar in din anmälan.

Uppge tydligt namn och adress alt tel nr på din anmälan. Du kommer därefter att få en kallelse via e-post.

Tel: 073-059 10 01

Din

Dans Ton Kraft


En fördjupad resa i rörelse, ljud och dina inre landskap

Linköping 7 mars 2020


När du släpper inlärda begränsningar kan din kraft, livsglädje och kreativitet ta mer plats i ditt liv.

Vi reser i kroppens och känslans intelligens, utforskar våra inre landskap och det som begränsar vårt genuina uttryck. Vi grundar, centrerar och öppnar oss för livsenergin med frigörande dans. Vi utforskar ljudets och röstens verkan i kroppen och i sinnet, med barnets nyfikenhet, och skapar möjlighet för det fria flödet och kreativiteten att återta sin plats i oss.

Vi avslutar med en djupgående avslappning till ljudet av klanginstrument och toning.


Du är på upptäcktsresa i din egen värld. Det bästa du kan ge dig själv

är din egen närvaro.


Tid: lördag 7 mars kl 10:00-13:00. 

Plats:  mayu yoga & hälsa, Linköping.

Investering: 550 kr 

Kursledare: Sara Riera.

Anmälan: 100 kr (alt. hela summan) till Bg 572-0297. 

Skicka ett e-post meddelande till Sara innan du betalar in din anmälan.

Uppge tydligt namn och adress alt tel nr på din anmälan. Du kommer därefter att få en kallelse via e-post.

Tel: 073-059 10 01

Kraftdjur och masker 


16- 19 april 2020
I den fantastiska naturen i Dalsland 


I vårt inre kan vi komma i kontakt med kraftdjur, om vi öppnar oss för det. Kraftdjuren kan frigöra inre kvaliteer som vi behöver för att växa och utveckla oss som människor. Vilda djur är bärare av en stark kraft som i sin tur kan väckas i oss. Vi har flera kraftdjur, men det djuret som visar sig för oss är bärare av den kraften som vi behöver möta och ta del av just nu.


Läs mer om kursens innehåll här.


Tid: Torsdag 16 april kl 16:00 till söndag 19 april ca kl 14:00.

Plats: Gällnäs Kursgård, www.one-ness.net/gallnas/index.html

Kursledare: Sara Riera, Lise Eskedal och Gerd Svenfors.


Anmälan: til Lise Eskedal, via mail eller telefon.

Anmälningsavgift: kr 500:- (försäkrar din plats och betalas ej tillbaka vid avbeställning).
Investering: 2500 kr (Nok/Sek) (kurs + material kr 2.000 kr +anmälningssavgift kr 500).

Svensk konto: 3025 02 74809 (Nordea) / Swish: +4793685947
Norsk konto: 6164 11 89080 (Nordea) / Vipps: 93685947
Kost och Logi: 1950 kr (Nok/Sek) Totalt kr 4450 kr.


Kontakt:

Lise Eskedal: tlf.: +47 93685947 E-mail: lise.eskedal@klokkaran.no
Gerd Svenfors: tlf+47 91789540 E-mail: gerd.svenfors@klokkaran.no

Sara Riera: se kontaktsidan


Drömmandets väg

Introduktionskväll


Datum kommer inom kort


Tänk om du skulle ge dina drömmar mer plats och återupptäcka magin som du hade tillgång till som barn?


Med nyfikenhet och en känsla av förundran kommer vi att fördjupa oss i våra personliga symboler och göra övningar som kan hjälpa dig att öppna dig mer för ditt drömmande, stärka kontakten med din intuition och din själs röst. Vi kommer att se på hur vi kan arbeta med vår intention och hur den kan hjälpa oss att få större klarhet och perspektiv, komma framåt med vårt drömmande och med våra livsdrömmar.


Det blir en dynamisk kväll med vårt drömliv som utgångspunkt, både våra nattdrömmar och hur de sammanvävs med vårt vakna vardagsliv, som ett samtal mellan Dig och Livet.  


Gruppens styrka ligger i att vi kan stödja och inspirera varandra, spegla oss, både i det som vi upplever som hinder i oss, men också våra styrkor, som vi ofta har svårare att ta till oss. Att dela drömmar med varandra skapar förtrolighet och värme och en känsla av samhörighet mellan människor som möts över tid med intentionen att växa och drömma tillsammans. 


Tider: 

Plats: 

Investering: 

Kursledare: Sara Riera.

Anmälan:   till Sara Riera, Bg 572-0297. Begränsat antal deltagare. Skicka ett e-post meddelande  innan du betalar in. Uppge tydligt namn och adress alt tel nr på din anmälan. Du kommer därefter att få en kallelse via e-post.


Foto: Marian Riera

Copyright, Sara Riera 2020

Bild Sara Riera och Magnus Riera