Om

Soltrumman

Sara Riera


Sound Healer - Midwife - Shaman - Dreamer - DancerVälkommen till min hemsida! Jag erbjuder mina verktyg och tjänster, till dig som vill stärka kontakten med dig själv,

din kropp, din röst.


Till dig som vill ha tillgång till dina känslor på ett balanserat sätt, vara klar i tanken och ha nära till den andliga dimensionen i livet.  


Du kan välja mellan flera verktyg, eller så kanske alla dem passar dig!


Fri dans, läkande toner, drömmar, chakrabehandlingar...


Du stärker och fördjupar kontakten med din kropp, din röst, dina drömmar,

kontakten med din inre vishet och livskraft.


Jag assisterar dig att finna tillbaka till din vision.


Så att du kan segla i ditt liv med en större tillförsikt och tillit till din intuition,

dina drömmar och din egen förmåga.


Så att du lättare kan göra de val som leder dig i den riktningen du önskar, och inte där dina begränsningar och rädslor kanske har fört dig tidigare.


"In Sara I have found a very balanced, soft, serein, immensely powerful and feminine energy.

Sara is someone with a magnificent nonintrusive presence and things seem to bright up when she starts her healing therapies. I do recommend her work and unique gifts.

Having a session with Sara is a precious moment to always cherish.


Ana Hernandez (Barcelona, Spain)

Kroppen är ett universum att upptäcka

och lära känna.

Den är porten till Nuet och din egen visdom.


Jag bjuder in dig,

att gå, från upplevelsen av ett begränsat, isolerat jag,

till att uppgå i ett större sammanhang,

där du kan känna dig i samklang med dig själv, med livet och din omgivning. 

Du är något mycket större än det du har lärt dig

är ditt "Jag".


Jag skapar utrymme och delar med mig av olika verktyg som jag har tillägnat mig under mer än 25 år. Dans, sound healing, meditation, chakraterapi, massage, drömtolkning, regressioner, shamanska resor och helande arbete, mm.


Jag är utbildad sjuksköterska och barnmorska och har mött människor i livets slutskede och livets början. Människor i svåra och komplexa livssituationer. Transitioner, övergångar, sjukdom, sorg och glädje.


Min roll är att assistera dig att få större och djupare kontakt med din självkänsla, kraft och medfödda förmåga till självläkning, komma ur stresstillstånd, smärtor och andra besvär. Växa ur gamla trånga kostymer och öppna dig för den potential som kanske har varit dold för dig. 


Vi fostras ofta till att följa olika auktoriteter och traditioner, vilket medför att vi förlorar kontakten med vår egen intelligens och känsla för vad som är bra för oss som unika individer.


Det kan handla om allt från stora livsval till att lyssna till den egna kroppens signaler.


Vi kan lekfullt återfå den kontakten och därigenom uppleva hur nya vägar kan öppna sig för oss till att känna och vara tillsammans med oss själva och varandra.


Bli trygg i dig själv och din kropp, mottaglig för livslusten som öppnar sig när du lyssnar till kroppen och själen och låter dem följa sitt flöde. 


There is a soul force in the Universe,

which if we permit it,

will flow through us and produce

miraculous results.

Mahatma Ghandi

Copyright, Sara Riera 2020

Bild Sara Riera och Magnus Riera