Om

Soltrumman

Kroppen är ett universum att upptäcka

och lära känna.

Den är porten till Nuet och din egen visdom.


Vi fostras ofta till att följa olika auktoriteter och traditioner, vilket medför att vi förlorar kontakten med vår egen intelligens och känsla för vad som är bra för oss som unika individer. Det kan handla om allt från stora livsval till att lyssna till den egna kroppens signaler.

Vi kan lekfullt återfå den kontakten och därigenom uppleva hur nya vägar kan öppna sig för oss till att känna och vara tillsammans med oss själva och varandra.


En stor inspirationskälla och lärare har för mig alltid varit naturen. Att som barn leka med små vattendrag och bäckar och lyfta upp det som hjälpte dem att flöda utan hinder liknar till stora delar det jag upplever sker under en behandling med tonhealing, massage, eller i grupper när jag leder frigörande dans.

Att lära känna livets väv från ett högre perspektiv än mitt eget, när jag som barn, i mitt iver att rädda en fjäril som hade fastnat i ett spindelnät, ser hur samma fjäril flyger uppåt mot ett större spindelnät, där en större spindel fångar fjärilen till måltid. 


Att gå från det begränsade perspektivet av ett isolerat jag, till att uppgå i ett större sammanhang, där jag känner mig i samklang med mig själv, livet och min omgivning, och förstå att jag är något mycket större än det jag har lärt mig är mitt jag. Det önskar jag skall vara en del av det du får med dig när du kommer och deltar i en kurs eller får en behandling. 


Jag skapar utrymme och delar med mig av olika verktyg som jag har tillägnat mig under mer än 25 år, i form av dans, meditation, chakraterapi, drömtolkning, regressioner, shamanska resor, sound healing, mm, för att du skall kunna få större och djupare kontakt med din självkänsla, kraft och medfödda förmåga till självläkning, växa ur gamla trånga kostymer och öppna dig för den potential som kanske har varit dold för dig. Att bli trygg i dig själv och din kropp, bli mottaglig för livslusten som öppnar sig när vi lyssnar till kroppen och själen och låter dem följa sitt flöde. 


Några av mina lärare och inspirationskällor är Ambres, Tom Kenyon, Jennifer Posada, Anne Grundel, Robert Moss. Jag har också en bakgrund som sjuksköterska och barnmorska. 


Sara Riera har en närvaro och en trygghet som uppskattas både i grupperna och i de enskilda mötena för att skapa en tillåtande och trygg miljö. 


Hon är också uppskattad för sin starka lyhördhet och intuitiva förmåga i de enskilda behandlingarna och i grupperna. 

“There is a soul force in the Universe, which if we permit it, will flow through us and produce miraculous results.”
Mahatma Ghandi

Copyright, Sara Riera 2020

Bild Sara Riera och Magnus Riera