Om

Soltrumman

Välkommen till min hemsida!


Jag heter Sara Riera. Jag erbjuder mina verktyg och tjänster, till dig som vill stärka kontakten med dig själv, din kropp, din röst.


Till dig som vill ha tillgång till dina känslor på ett balanserat sätt, vara klar i tanken och ha nära till den andliga dimensionen i livet.  


Du kan välja mellan flera verktyg, eller så kanske alla dem passar dig!


Medveten dans, läkande toner, drömmar, chakrabehandlingar...


Du stärker och fördjupar kontakten med din kropp, din röst, dina drömmar, för att stärka kontakten med din inre vishet och livskraft.


Jag hjälper dig att finna tillbaka till din vision, din inre kraft. Din livsenergi och livslust.


Så att du kan segla i ditt liv med en större tillförsikt och tillit till din intuition, dina drömmar och din egen förmåga.


Så att du lättare kan göra de val som leder dig i den riktningen du önskar, och inte där dina begränsningar och rädslor kanske har fört dig tidigare.


Kroppen är ett universum att upptäcka

och lära känna.

Den är porten till Nuet och din egen visdom.

Jag skapar utrymme och delar med mig av olika verktyg som jag har tillägnat mig under mer än 25 år, i form av dans, meditation, chakraterapi, drömtolkning, regressioner, shamanska resor, sound healing, mm.

För att du skall kunna få större och djupare kontakt med din självkänsla, kraft och medfödda förmåga till självläkning, komma ur stresstillstånd, smärtor och andra besvär. Växa ur gamla trånga kostymer och öppna dig för den potential som kanske har varit dold för dig. 


Jag är utbildad sjuksköterska och barnmorska. Jag har många lärare och inspirationskällor, här är några av dem: Ambres, Tom Kenyon, Jennifer Posada, Anne Grundel, Robert Moss, Jean Houston.


Vi fostras ofta till att följa olika auktoriteter och traditioner, vilket medför att vi förlorar kontakten med vår egen intelligens och känsla för vad som är bra för oss som unika individer. Det kan handla om allt från stora livsval till att lyssna till den egna kroppens signaler.


Vi kan lekfullt återfå den kontakten och därigenom uppleva hur nya vägar kan öppna sig för oss till att känna och vara tillsammans med oss själva och varandra.


Att bli trygg i dig själv och din kropp, bli mottaglig för livslusten som öppnar sig när vi lyssnar till kroppen och själen och låter dem följa sitt flöde. 


En stor inspirationskälla och lärare har för mig alltid varit naturen. Att som barn leka med små vattendrag och bäckar och lyfta upp det som hjälpte dem att flöda utan hinder liknar till stora delar det jag upplever sker under en behandling med tonhealing, massage, eller i grupper när jag leder frigörande dans.


Att gå, från upplevelsen av ett begränsat, isolerat jag,

till att uppgå i ett större sammanhang, där du kan känna dig i samklang med dig själv, med livet och din omgivning. 


Du är något mycket större än det du har lärt dig är ditt "Jag".


Det önskar jag skall vara en del av det du får med dig när du kommer och deltar i en kurs, eller får en behandling. 


“There is a soul force in the Universe, which if we permit it, will flow through us and produce miraculous results.”
Mahatma Ghandi

Copyright, Sara Riera 2020

Bild Sara Riera och Magnus Riera