Woman dance

Foto: Johan Alexandersson

Woman Dance


Dans har i årtusenden hjälpt kvinnor att stärka och fördjupa kontakten med sin kropp och underlättat övergången in i nya livsskeden, som menstruation och barnafödande. Att dansa tillsammans med andra kvinnor stärker gemenskapen och självkänslan, känslan av att vara unik och samtidigt en del av ett större sammanhang. Dansen kan vara en kvinnas livskamrat genom alla livsfaser. 


Vi rör oss med fria rörelser, i närvaro. Det är dina behov som styr.

Dansen hjälper dig att få en ökad känsla av trygghet i din kropp och en djupare kontakt med din andning, en ökad mjukhet, följsamhet, tydlighet, lekfullhet, avslappning.


Vi dansar även med inspiration från den uråldriga orientaliska dansen, vars rörelser lyfter och stärker den feminina kroppen förbi kulturella normer och begränsningar."A woman is the guardian and hostess of the earth. As the bearer of life, she stands close to birth and death, thus closest to life and to the earth. This linking, life itself, is a woman´s true space."

Rosina - Fawzia Al - Rawi Genom dansen tar du plats i din kropp och ditt sinne, dina känslor. Du förankrar dig, blir närvarande, mer lyhörd och inkännande mot dina behov och trygg i din kropp.


Om du är gravid eller på väg in i en graviditet kan dansen hjälpa dig att skapa en grund som kan underlätta både din graviditet och förlossning och få ett ökat välbefinnande som kan bli till glädje för dig även efter graviditeten. Dansen kan också ge en ökad beredskap att spontant andas med i värkarna under förlossningen och möta upp smärtan, i stället för att spänna sig och hålla andan. Kvinnor som har förtroende för sin kropp och sin egen förmåga till barnafödande, får en bättre förlossningsupplevelse med mindre komplikationer.


Kvinnokroppen har en formidabel inneboende styrka.

Välkommen att fira dig själv, oavsett ålder och plats i livet. 


Foto: Johan Alexandersson